Sellsation

film informacyjny dla sellsation.pl
-rysunek, animacja (Flash), postprod (After Effects + Premiere), oprawa muzyczna